Επιλογές:

Πρόσφατη Ενημέρωση

Νέο Ωράριο Λειτουργίας Αναγνωστηρίου Τομέα

Νέο Μεταπ. Μάθημα Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα

Πτυχιακές (ΠΕΡΓΑΜΟΣ)

Πρόγραμμα Εξεταστικής Φεβ17


Εκπαίδευση


Ο Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία των διδακτικών αντικειμένων που υπάγονται στο πρόγραμμα σπουδών της Κατεύθυνσης Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ο Τομέας διαθέτει πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στη λήψη ΜΔΕ με κατεύθυνση την Πυρηνική Φυσική και τα Στοιχειώδη Σωμάτια. Αναλυτικότερα:

Προπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές