Επιλογές:

Πρόσφατη Ενημέρωση

Νέο Ωράριο Λειτουργίας Αναγνωστηρίου Τομέα

Νέο Μεταπ. Μάθημα Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα

Πτυχιακές (ΠΕΡΓΑΜΟΣ)

Πρόγραμμα Εξεταστικής Φεβ17


Εγκαταστάσεις Τομέα


Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής

Το Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής στεγάζεται σε ανεξάρτητους χώρους στο κτήριο V του Τμήματος Φυσικής. Το ΕΠΦ καταλαμβάνει 170 m2, στα οποία είναι εγκατεστημένος σύγχρονος εργαστηριακός εξοπλισμός για την άσκηση των φοιτητών. Στο ΕΠΦ διεξάγονται εργαστηριακές ασκήσεις μια πληθώρας διδακτικών αντικειμένων με κεντρικό το Εργαστήριο Κορμού, στο οποίο ασκούνται υποχρεωτικά όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής. Διευθυντής του ΕΠΦ είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστάθιος Στυλιάρης.

 


Σταθμός Κοσμικής Ακτινοβολίας

Ο Σταθμός Κοσμικής Ακτινοβολίας του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί συνεχώς σε 24-ωρη βάση από το Νοέμβριο του 2000 υπό τη διεύθυνση της Καθηγήτριας Ελένης Μαυρομιχαλάκη και σε συνεργασία με διεθνείς ομάδες. Στεγάζεται στους χώρους του Τμήματος Φυσικής και εξαιτίας της θέσης του (37.58o N, 23.47o E) και του γεωμαγνητικού του κατωφλίου (8.53 GV), είναι μοναδικός στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ο σταθμός έχει τη δυνατότητα καταγραφής και μετάδοσης δεδομένων κοσμικής ακτινοβολίας υψηλής ανάλυσης (1-hour, 1-min & 1-sec) σε "πραγματικό χρόνο".

Από το 2006 στο σταθμό δημιουργήθηκε Κέντρο Παρακολούθησης Διαστημικού Περιβάλλοντος (Αthens Neutron Monitor Data Processing - ANMODAP Center), σε συνεργασία με όλους τους τότε σταθμούς καταμέτρησης νετρονίων "πραγματικού χρόνου" κατανεμημένους σε Παγκόσμια κλίμακα, ενώ το κέντρο συμπληρώνεται με δορυφορικά δεδομένα από τις αποστολές Advanced Composition Explorer (ACE) και Geostationary Operational Environmental Satellites (GOES). Από το 2008 λαμβάνει ενεργά μέρος στην προσπάθεια δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Βάσης Δεδομένων Μετρητών Νετρονίων (http://www.nmdb.eu). Αναλυτική παρουσίαση του Σταθμού Κοσμικής Ακτινοβολίας καθώς και της ερευνητικής δραστηριότητας της Ομάδας Κοσμικής Ακτινοβολίας υπάρχει στον ειδικά διαμορφωμένο ιστοχώρο: http://cosray.phys.uoa.gr

 


Σπουδαστήριο Τομέα

Το Σπουδαστήριο Θεωρητικής Φυσικής ιδρύθηκε το 1966 από τον καθηγητή της Έδρας Θεωρητικής Φυσικής Φωκίωνα Χατζηιωάννου και απετέλεσε νησίδα εκπαίδευσης και φυτώριο εξέλιξης νέων επιστημόνων για περισσότερο από δύο δεκαετίες. Ήταν από τα αρτιότερα θεωρητικά σπουδαστήρια της χώρας με σύγχρονη ανεπτυγμένη βιβλιοθήκη τόσον όσον αφορά σε αριθμό βιβλίων, κυρίως της ξένης βιβλιογραφίας, όσον και σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους. Τα σημαντικά βιβλία, τα οποία ήταν και βιβλία αναφορές, υπήρχαν σε πολλαπλότητες περισσότερες της μιας, για την εξυπηρέτηση του επιστημονικού προσωπικού και των φοιτητών. Τα σημαντικότερα περιοδικά του κλάδου της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων, αλλά και άλλων περιοχών της Φυσικής και των Μαθηματικών ήταν αποκτήματα της βιβλιοθήκης του σπουδαστηρίου και μάλιστα σε εποχές όπου η ψηφιοποίηση των περιοδικών ήταν σε διεθνές επίπεδο ανύπαρκτη και η προμήθεια των περιοδικών πολύ δαπανηρή.Παρ' όλα αυτά η αγάπη και το μεράκι του διευθυντού του, καθ. Φ. Χατζηιωάννου, δημιούργησε ένα ερευνητικό περιβάλλον ζηλευτό για την εποχή του. Εκτός αυτού, το σπουδαστήριο ήταν εξοπλισμένο και με μικρούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πολύ πριν την έλευση των προσωπικών υπολογιστών, και εξοπλισμένο με σύγχρονες, για την εποχή, μονάδες εκτύπωσης των προδημοσιεύσεων και επεξεργασίας των εικόνων που ήταν ένθετες στις δημοσιεύσεις. Εκτός απο τα εβδομαδιαία σεμινάρια ερευνητικού χαρακτήρα, ίσως η πιο σημαντική δραστηριότητα του σπουδαστηρίου ήταν η διδασκαλία κύκλου προχωρημένων επιστημονικών θεμάτων για σπουδαστές που επεδίωκαν ενημέρωση πέραν αυτής του προπτυχιακού κύκλου. Από αυτόν τον κύκλο σεμιναρίων και τα θερινά σχολεία που διοργάνωνε το σπουδαστήριο ξεπήδησαν νέο επιστήμονες που διέπρεψαν μετέπειτα στο εξωτερικό.

Σήμερα το σπουδαστήριο δεν έχει την παληά του την αίγλη, την οποίαν έχασε από τα μέσα της δεκαετίας του '80 όταν και απώλεσε την δυνατότητα να υπάρχει ως αυτόνομη ακαδημαϊκή μονάδα με το δικό της προϋπολογισμό, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται νομικά με την ελπίδα ότι θα αναγεννηθεί, όταν το επιτρέψουν οι καταστάσεις, και θα αξιοποιηθεί κατάλληλα υπηρετώντας τους αρχικούς του στόχους προσφέροντας σύγχρονη γνώση στους φοιτητές.

 


Αναγνωστήριο-Βιβλιοθήκη Τομέα

Το Αναγνωστήριο του Τομέα λειτουργεί από το 2003, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στον τελευταίο όροφο του κτηρίου I του Τμήματος Φυσικής, πολύ κοντά στη Γραμματεία του Τομέα. Πέρα από τη δυνατότητα που προσφέρει για μελέτη σε ένα ήσυχο και πολιτισμένο περιβάλλον, το Αναγνωστήριο είναι εμπλουτισμένο και με μια μικρή συλλογή (η οποία και μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο) κλασικών και σύγχρονων βιβλίων Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων, εκτός από τα συγγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται από τα μέλη του Τομέα. Περιλαμβάνονται επίσης διατριβές των μεταπτυχικών και διδακτορικών φοιτητών του Τομέα. Μπορείτε να επισκεφθείτε τον πλήρη κατάλογο της βιβλιοθήκης (απαιτείται κωδικός).

Το Αναγνωστήριο του Τομέα είναι ανοιχτό Δευ-Πεμ (13:00-18:00) και Παρ (13'00-17'00) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα λειτουργίας του Τμ. Φυσικής. Για δανεισμό βιβλίων παρακαλείσθε να έρχεστε σε επικοινωνία με το Δρ. Ιωάννη Τσοχαντζή μέσω email ή τηλεφωνικά (x6984).