Επιλογές:

Πρόσφατη Ενημέρωση

Νέο Ωράριο Λειτουργίας Αναγνωστηρίου Τομέα

Νέο Μεταπ. Μάθημα Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα

Πτυχιακές (ΠΕΡΓΑΜΟΣ)

Πρόγραμμα Εξεταστικής Φεβ17

Μερτζιμέκης Θεόδωρος / Επίκουρος Καθηγητής

 +30-210-727-6953
 +30-210-727-6987
 Αποστολή email
 http://mertzimekis.gr

Πεδίο έρευνας

Πειραματική Πυρηνική Φυσική

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Πειραματική Πυρηνική Φυσική χαμηλών κι ενδιάμεσων ενεργειών. Ιδιαίτερη έμφαση:

Βιογραφικά στοιχεία

Εκπαίδευση Ερευνητικές Θέσεις Ακαδημαϊκές Θέσεις

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις