Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Αφυπηρετήσαντα Μέλη ΔΕΠ

Ομότιμοι Καθηγητές

Αφυπηρετήσαντα Μέλη ΔΕΠ

 • Ανασοντζής Ευστράτιος (Αναπλ. Καθηγητής)
 • Γεράνιος Αθανάσιος (Αναπλ. Καθηγητής)
 • Γιόκαρης Νικόλαος (Καθηγητής) †
 • Ιωάννου Παύλος (Αναπλ. Καθηγητής) †
 • Καραμπαρμπούνης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
 • Κτορίδης Χρήστος (Καθηγητής) †
 • Μαϊντάς Ξάνθος (Επικ. Καθηγητής)
 • Μαυρομμάτη-Φούντου Ειρήνη (Αναπλ. Καθηγήτρια)
 • Ροζάκη-Μαυρούλη Ελένη (Επικ. Καθηγήτρια)
 • Σακελλίου Λουκάς (Αναπλ. Καθηγητής)
 • Τζανάκος Γεώργιος (Καθηγητής) †
 • Χίου-Λαχανά Αικατερίνη (Επικ. Καθηγήτρια)