Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Αναπληρωτές Καθηγητές

Αναπληρωτές Καθηγητές

  • Βασιλείου Μαρία
x6880 [email] [www]
  • Βούλγαρης Γεώργιος
x6949 [email] [www]
  • Γεωργαλάς Βασίλειος
x6971 [email] [www]
  • Διάκονος Φώτιος
x6952 [email] [www]
  • Διαμάντης Γεώργιος [Διευθυντής Τομέα]
x6970 [email] [www]
  • Καρανίκας Αλέξανδρος
x6980 [email] [www]
  • Σπανός Βασίλειος
x6967 [email] [www]
  • Στυλιάρης Ευστάθιος
x6885 [email] [www]
  • Φασουλιώτης Δημήτριος
x6955 [email] [www]
  • Χριστοδουλάκης Θεοδόσιος
x6941 [email] [www]

 

 (όλα τα εσωτερικά τηλέφωνα ξεκινούν με +30 210.727.___)