Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Αναπληρωτές Καθηγητές

Αναπληρωτές Καθηγητές

 • Βασιλείου Μαρία
x6880 [email] [www]
 • Βελλίδης Κωνσταντίνος
x6946 [email] [www]
 • Βούλγαρης Γεώργιος
x6949 [email] [www]
 • Γεωργαλάς Βασίλειος
x6971 [email] [www]
 • Διάκονος Φώτιος
x6952 [email] [www]
 • Διαμάντης Γεώργιος [Διευθυντής Τομέα]
x6970 [email] [www]
 • Θεοφιλάτος Κωνσταντίνος
     
 • Καρανίκας Αλέξανδρος
x6980 [email] [www]
 • Μερτζιμέκης Θεόδωρος
x6953 [email] [www]
 • Σαουλίδου Νίκη
x6879 [email] [www]
 • Σπανός Βασίλειος
x6967 [email] [www]
 • Στυλιάρης Ευστάθιος
x6885 [email] [www]
 • Φασουλιώτης Δημήτριος
x6955 [email] [www]
 • Χριστοδουλάκης Θεοδόσιος
x6941 [email] [www]

 

 (όλα τα εσωτερικά τηλέφωνα ξεκινούν με +30 210.727.___)