Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό

Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό

  • Γουρνά Πούλια (Γραμματέας)
  • Παππάς Δημήτριος (Τεχνικός Εργαστηρίου)
  • Πετροκόκκινος Λουκάς, PhD (ΕΤΕΠ)