Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Ακαδημαϊκό Προσωπικό » Αφυπηρετήσαντα Μέλη ΔΕΠ

Ομότιμοι Καθηγητές

Αφυπηρετήσαντα Μέλη ΔΕΠ (2011 - )

 • Ανασοντζής Ευστράτιος (Αναπλ. Καθηγητής)
 • Αντωνίου Νικόλαος † (Ομοτ. Καθηγητής) 
 • Βούλγαρης Γεώργιος (Αναπλ. Καθηγητής)
 • Γεράνιος Αθανάσιος (Αναπλ. Καθηγητής)
 • Γιόκαρης Νικόλαος † (Καθηγητής)
 • Ιωάννου Παύλος † (Αναπλ. Καθηγητής)
 • Καραμπαρμπούνης Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)
 • Καρανίκας Αλέξανδρος (Καθηγητής)
 • Κουρκουμέλη Χριστίνα (Καθηγήτρια)
 • Κτορίδης Χρήστος † (Καθηγητής)
 • Μαϊντάς Ξάνθος (Επικ. Καθηγητής)
 • Μανουσάκης-Κατσικάκης Αρκάδιος (Αναπλ. Καθηγητής)
 • Μαυρομμάτη-Φούντου Ειρήνη (Αναπλ. Καθηγήτρια)
 • Ροζάκη-Μαυρούλη Ελένη (Επικ. Καθηγήτρια)
 • Σακελλίου Λουκάς † (Αναπλ. Καθηγητής)
 • Τζανάκος Γεώργιος † (Καθηγητής)
 • Χίου-Λαχανά Αικατερίνη (Επικ. Καθηγήτρια)
 • Χριστοδουλάκης Θεοδόσιος (Καθηγητής)