Αρχική σελίδα

Καλωσόρισμα

Σας καλωσορίζουμε στον ιστοχώρο του Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ. Το επιστημονικό προσωπικό του Τομέα δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ πεδίο έρευνας που κυμαίνεται από την προσπάθεια κατανόησης των υποατομικών ιδιότητων της ύλης ως την κατανόηση των πυρηνικών συστημάτων, των ακτινοβολιών και των εφαρμογών τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον του.

Η συνεισφορά των μελών του Τομέα είναι σημαντική τόσο στη θεωρία, όσο και στο πείραμα, με συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και συνεργασίες και δραστηριοποίηση σε μεγάλα εργαστήρια που βρίσκονται στην καρδιά της σύγχρονης έρευνας στην Πυρηνική Φυσική και τα Στοιχειώδη Σωμάτια.

Ο Τομέας έχει επίσης αναλάβει κεντρικό ρόλο στην εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής, παρέχοντας σύγχρονη και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στους αυριανούς αποφοίτους. Πέρα από τη βασική εκπαίδευση όλων των φοιτητών, ο Τομέας παρέχει εξειδίκευση σε θέματα Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων μέσω της αντίστοιχης Κατεύθυνσης που προβλέπεται στο Πρόγραμμα Σπουδών, αλλά και του οργανωμένου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών που οδηγεί στη λήψη ΜΔΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μέλη του Τομέα, το ερευνητικό και το εκπαιδευτικό τους έργο περιλαμβάνονται στις σχετικές σελίδες του ιστοχώρου.

Καλή πλοήγηση!