Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές

Ο Τομέας Πυρηνικής Φυσικής έχει αναλάβει τη διδασκαλία των μαθημάτων Κατεύθυνσης Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων, παράλληλα με μια πληθώρα διδακτικών αντικειμένων Κορμού. Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φυσικής έχει διαμορφωθεί ώστε οι φοιτητές που επιλέγουν ως κατεύθυνση εξειδίκευσης την Πυρηνική Φυσική ή τα Στοιχειώδη Σωμάτια να φοιτούν σε ένα συνδυασμό υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής. Αναλυτικότερα, τα μαθήματα της Κατεύθυνσης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, μαζί με το ωρολόγιο πρόγραμμα για το 2017-18:


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ
2021-22 / click here
2020-21 / click here


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
[eclass] Χειμ. Πυρηνική Φυσική Ι
[eclass] Χειμ. Στοιχειώδη Σωμάτια
[eclass] Εαρ. Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ (**)
[eclass] Εαρ. Εισαγωγή στην Ατομική & Μοριακή Φυσική (**)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
[eclass] Χειμ. Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής Κατεύθυνσης (##)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
[eclass] Εαρ. Ειδικά Θέματα Πυρηνικής Φυσικής & Στοιχειωδών Σωματιδίων
[eclass] Εαρ. Ιατρική Φυσική
[eclass] Χειμ. Μαθηματική Φυσική
[eclass] Χειμ. Αστροσωματιδιακή Φυσική & Κοσμική Ακτινοβολία
[eclass] Εαρ. Σύγχρονη Κβαντική Μηχανική & Εφαρμογές

Για τον πλήρη κατάλογο προπτυχιακών μαθημάτων στο Τμήμα Φυσικής επισκεφτείτε το eclass (**) Σε περίπτωση που ο "Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ" έχει επιλεγεί νωρίτερα ως Επιλογής Κορμού, το τρίτο υποχρεωτικό μάθημα είναι η "Ατομική και Μοριακή Φυσική" (##) Ο τελικός βαθμός του εργαστηρίου συμψηφίζεται είτε με την "Πυρηνική Φυσική Ι" είτε με τα "Στοιχειώδη Σωμάτια".