Αρχική σελίδα » Έρευνα

Ερευνητική Δραστηριότητα

Ο Τομέας Πυρηνικής Φυσικής & Στοιχειωδών Σωματιδίων ασχολείται ερευνητικά με την μελέτη των ιδιοτήτων των πυρήνων και των στοιχειωδών σωματίων καθώς και με τις εφαρμογές αυτών. Το επιστημονικό δυναμικό του Τομέα αποτελείται από πειραματικούς και θεωρητικούς φυσικούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διάφορες θεματικές περιοχές, στις περισσότερες των περιπτώσεων σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Διαβάστε περισσότερα: