Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Ακαδημαϊκό Προσωπικό » Αναπληρωτές Καθηγητές

Αναπληρωτές Καθηγητές

  • Βασιλείου Μαρία
x6880 [email] [www]
  • Βελλίδης Κωνσταντίνος [Διευθυντής Τομέα]
x6946 [email] [www]
  • Γεωργαλάς Βασίλειος
x6971 [email] [www]
  • Διάκονος Φώτιος
x6952 [email] [www]
  • Διαμάντης Γεώργιος
x6970 [email] [www]
  • Θεοφιλάτος Κωνσταντίνος
x6904 [email] [www]
  • Μερτζιμέκης Θεόδωρος
x6953 [email] [www]
  • Σαουλίδου Νίκη
x6879 [email] [www]
  • Σπανός Βασίλειος
x6967 [email] [www]
  • Στυλιάρης Ευστάθιος
x6885 [email] [www]

 

 (όλα τα εσωτερικά τηλέφωνα ξεκινούν με +30 210.727.___)