Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μεταδιδακτορικοί Υπότροφοι

Μεταδιδακτορικοί Υπότροφοι

 • Αγγελιδάκης Στυλιανός
  (Μεταδιδάκτορας, supported by ΕΣΠΑ)

[x6955] [email] [www] [InspireHEP]
 • Γεωργίου Γεώργιος
  (Κύριος Ερευνητής, ΕΛΙΔΕΚ fellow)

[x6939] [email] [www] [Gscholar]
 • Ζωάκος Δημήτριος
  (Μεταδιδάκτορας ΕΛΙΔΕΚ)
[x6889] [email] [www] [Gscholar]
 • Λαγάκη Βαρβάρα
  (Μεταδιδάκτορας, H2020 EU FET)
[x6724] [email] [www] [ResearchGate]
 • Μαδέσης Ιωάννης
  (Μεταδιδάκτορας, H2020 EU FET)
[x6724] [email] [www] [ResearchGate]
 • Νταλιάνης Ιωάννης
  (Μεταδιδάκτορας, supported by ΕΛΙΔΕΚ)

[x____] [email] [www] [InspireHEP]
 • Παπούλιας Δημήτριος
  (Κύριος Ερευνητής, ΕΛΙΔΕΚ)
[x____] [email] [www] [InspireHEP]
 • Σιάμπος Κωνσταντίνος
  (Μεταδιδάκτορας, ΕΛΙΔΕΚ)
[x6975] [email] [www] [Gscholar]
 • Τζιαφέρη Ειρήνη
  (Μεταδιδάκτορας, ΕΛΙΔΕΚ)
[x6742] [email] [www] [InspireHEP

Παλαιότεροι Υπότροφοι

 • Γιαταγάνας Δημήτριος [InspireHEP]
  (Κύριος Ερευνητής, ΕΛΙΔΕΚ / 2019-2021)
 • Ίτσιος Γεώργιος [InspireHEP]
  (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • Πανόπουλος Παντελής [InspireHEP]
  (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • Παππάς Νικόλαος [InspireHEP]
  (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, ΕΛΙΔΕΚ)
 • Πασσιάς Αχιλλέας [InspireHEP]
  (Μεταδιδάκτορας, ΕΛΙΔΕΚ)
 • Ραψομανίκης Αριστοτέλης-Νικόλαος [ResearchGate]
  (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, ΙΚΥ)
 • Στάμου Ιωάννα
  (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, ΕΛΙΔΕΚ)

 

(Όλα τα τηλέφωνα ξεκινούν με 210.727.____)