Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Τεχνικό & Διοικητικό Προσωπικό

Τεχνικό & Διοικητικό Προσωπικό

  • Μουρούτη Φανή (Γραμματέας)
x6966 [email] [www]
  • Παππάς Δημήτριος (Τεχνικός ΕΠΦ)
x6702 [email] [www]
  • Πετροκόκκινος Λουκάς, PhD (ΕΤΕΠ)
x6960 [email] [www]

 

(όλα τα εσωτερικά τηλέφωνα ξεκινούν +30 210.727.___)