Αρχική σελίδα » Εγκαταστάσεις » Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής

Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής

Το Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής στεγάζεται σε ανεξάρτητους χώρους στο κτήριο V του Τμήματος Φυσικής. Το ΕΠΦ καταλαμβάνει 170 m2, στα οποία είναι εγκατεστημένος σύγχρονος εργαστηριακός εξοπλισμός για την άσκηση των φοιτητών. Στο ΕΠΦ διεξάγονται εργαστηριακές ασκήσεις μια πληθώρας διδακτικών αντικειμένων με κεντρικό το Εργαστήριο Κορμού, στο οποίο ασκούνται υποχρεωτικά όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής. Διευθυντής του ΕΠΦ είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστάθιος Στυλιάρης.