Αρχική σελίδα » Εγκαταστάσεις » Σταθμός Κοσμικής Ακτινοβολίας

Σταθμός Κοσμικής Ακτινοβολίας

Ο Σταθμός Κοσμικής Ακτινοβολίας του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί συνεχώς σε 24-ωρη βάση από το Νοέμβριο του 2000 υπό τη διεύθυνση της Ομότιμης Καθηγήτριας Ελένης Μαυρομιχαλάκη και σε συνεργασία με διεθνείς ομάδες. Στεγάζεται στους χώρους του Τμήματος Φυσικής και εξαιτίας της θέσης του (37.58o N, 23.47o E) και του γεωμαγνητικού του κατωφλίου (8.53 GV), είναι μοναδικός στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ο σταθμός έχει τη δυνατότητα καταγραφής και μετάδοσης δεδομένων κοσμικής ακτινοβολίας υψηλής ανάλυσης (1-hour, 1-min & 1-sec) σε "πραγματικό χρόνο".

Από το 2006 στο σταθμό δημιουργήθηκε Κέντρο Παρακολούθησης Διαστημικού Περιβάλλοντος (Αthens Neutron Monitor Data Processing - ANMODAP Center), σε συνεργασία με όλους τους τότε σταθμούς καταμέτρησης νετρονίων "πραγματικού χρόνου" κατανεμημένους σε Παγκόσμια κλίμακα, ενώ το κέντρο συμπληρώνεται με δορυφορικά δεδομένα από τις αποστολές Advanced Composition Explorer (ACE) και Geostationary Operational Environmental Satellites (GOES). Από το 2008 λαμβάνει ενεργά μέρος στην προσπάθεια δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Βάσης Δεδομένων Μετρητών Νετρονίων (http://www.nmdb.eu). Αναλυτική παρουσίαση του Σταθμού Κοσμικής Ακτινοβολίας καθώς και της ερευνητικής δραστηριότητας της Ομάδας Κοσμικής Ακτινοβολίας υπάρχει στον ειδικά διαμορφωμένο ιστοχώρο: http://cosray.phys.uoa.gr