Αρχική σελίδα » Έρευνα » Θεωρητική Έρευνα » Ομάδα Θεωρητικής Πυρηνικής Φυσικής

Ομάδα Θεωρητικής Πυρηνικής Φυσικής

Κύρια Μέλη της Ομάδας

 • Ειρήνη Μαυρομμάτη, Αφυπ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Συνεργασία με Μεταπτυχιακούς και Προπτυχιακούς Σπουδαστές, μέλη ΔΕΠ και Συνεργάτες του Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ και Ερευνητές από άλλα Ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού (USA, Italy, Germany, Austria, Ukraine).

Σύντομη Περιγραφή

Ερευνητική δραστηριότητα εντασσόμενη κύρια στην περιοχή της Θεωρητικής Πυρηνικής Φυσικής (μελέτη πυρήνων και των πολυνουκλεονικών συστημάτων της "πυρηνικής ύλης" και της νετρονικής ύλης). Έχει συνάφεια με την Πυρηνική Αστροφυσική, τη Θεωρία Συστημάτων Πολλών Σωματιδίων, τη Θεωρία Πολύπλοκων Συστημάτων και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Περιλαμβάνει κυρίως τα εξής δύο πεδία:

 • Μικροσκοπική θεωρία συστημάτων πολλών νουκλεονίων: Μελέτη αλληλοσυσχετίσεων (βραχείας και μακράς εμβέλειας, ζεύγους, πολυπλοκότητα και χαοτική δυναμική)
 • Ανάπτυξη Στατιστικών Προτύπων διαφόρων ιδιοτήτων πυρήνων με τη βοήθεια μεθόδων της στατιστικής ανάλυσης (νευρωνικών δικτύων κ.ά.)

Πρόγραμμα Pythagoras – Artificial Intelligence Modeling
Στόχος κύρια είναι: i) η αύξηση της γνώσης για τη δομή και τη δυναμική των πυρήνων (με έμφαση στους πυρήνες εκτός της κοιλάδας σταθερότητας) και των πολυνουκλεονικών συστημάτων ii) η αξιόπιστη εκτίμηση πυρηνικών μεγεθών που είναι αναγκαία στη μελέτη διαφόρων αστροφυσικών φαινομένων και διαδικασιών iii) η ανάπτυξη θεωρητικών – υπολογιστικών τεχνικών για τη μικροσκοπική θεωρία κβαντικών συστημάτων ισχυρά αλληλεπιδρώντων σωματίων και τη θεωρία σκέδασης από δυναμικά με χρονική εξάρτηση καθώς και η ανάπτυξη των τεχνικών της στατιστικής θεωρίας εκμάθησης.

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 1. M. Petraki, E. Mavrommatis, O. Benhar, J.W. Clark, A. Fabrocini, S. Fantoni, Final-State Interactions in the Response of Nuclear Matter, Phys. Rev. C67, 014605 (2003)
 2. S. Athanassopoulos, E. Mavrommatis, K.A. Gernoth, J.W. Clark, Nuclear Mass Systematics Using Neural Networks, Nucl. Phys. A743, 222 (2004)
 3. P. Papakonstantinou, J. Wambach, E. Mavrommatis and U. Yu. Ponomarev, Nuclear Vorticity and the Low-Energy Nuclear Response: Towards the Neutron Drip Line, Phys. Lett. B604, 157 (2004)
 4. A. Shebeko, P. Papakonstantinou, E. Mavrommatis, The One-Body and Two-Body Density Matrices of Finite Nuclei with an Appropriate Treatment of Center of Mass - Motion, Eur. Phys. J. A77, 143 (2006)
 5. P.K. Papachristou, E. Mavrommatis, V. Constantoudis, F.K. Diakonos and J. Wambach, Nonlinear Classical Model for the Decay Widths of Isoscalar Monopole Resonances, Phys. Rev. C77, 044305 (2008)
 6. E. Pavlou, E. Mavrommatis, J.W. Clark, A CBF Calculation of Superfluidity in the Inner Crust of Neutron Stars, 18th Hellenic Symposium on Nuclear Physics HNPS (2009); in submission to Nucl. Phys. A.
 7. N.J. Costiris, E. Mavrommaris, K.A.Gernoth, J.W. Clark, Decoding Beta-Decay Systematics: A Global Statistical Model for β- Halflives, Phys. Rev. C80, 044332 (2009); Statistical Global Model of β- -Halflives and r-Process Nucleosynthesis, arXiv: 1309.0540 (nucl-th), in submission to Phys. Rev. C.

Ερευνητικά Προγράμματα

Θεωρητική Πυρηνική Φυσική, ΕΛΚΕ, ΕΚΠΑ

Κατά διαστήματα χρηματοδότηση από προγράμματα της ΓΓΕΤ, του NSF (USA) και της EEC.

Ιστοσελίδες Ομάδας

 • http://www.pythaim.phys.uoa.gr
  (Αναφέρεται στη δραστηριότητα: Πρόγραμμα Pythagoras – Artificial Intelligence Modeling)