Αρχική σελίδα » Έρευνα » Θεωρητική Έρευνα » Ομάδα Θεωρίας Χορδών, Πεδίων & Μαθηματικής Φυσικής

Ομάδα Θεωρίας Χορδών, Πεδίων & Μαθηματικής Φυσικής

Κύρια Μέλη της Ομάδας

Πρότερα Μέλη

 • Δημήτριος Μανωλόπουλος, Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης
 • Δημήτριος Γιαταγάνας, Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης
 • Daniel Schofield, Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης
 • Benedict Fraser, Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης
 • Salomon Zacarias, Επισκέπτης Διδακτορικός Φοιτητής (από U. of Guanajuato, Mexico)
 • Anibal Sierra Garcia, Επισκέπτης Διδακτορικός Φοιτητής (από U. de Sandiago de Compostela, Spain)

Σύντομη Περιγραφή

Η έρευνα της ομάδας διεξάγεται σε θεωρία χορδών, σε θεμελιώδεις πτυχές της θεωρίας πεδίου όπως επίσης και σε σχετικά θέματα μαθηματικής φυσικής. Συγκεκριμένα η τρέχουσα έρευνα εστιάζεται σε:

 • Αντιστοιχία θεωριών βαθμίδας με θεωρία χορδών
 • Μη διαταρακτικές πτυχές και δυϊκότητα σε θεωρίες χορδών και πεδίου
 • Θεωρίες υπερβαρύτητας που περιγράφουν τη συμπεριφορά θεωριών χορδών και της Μ-θεωρίας σε χαμηλές ενέργειες
 • Θεμελιώδεις πτυχές της φυσικής των μελανών οπών και της κοσμολογίας
 • Σύμμορφες θεωρίες πεδίου και ολοκληρώσιμα συστήματα

Ερευνητικά Προγράμματα

 • Πρόγραμμα "ΑΡΙΣΤΕΙΑ" (ΚΕ: Κ. Σφέτσος) με τίτλο Ολογραφική Υδροδυναμική, ΓΓΕΤ, Σεπτέμβριος 2012,3 χρόνια.
 • Πρόγραμμα "Ηράκλειτος ΙΙ" (ΚΕ: Κ. Σφέτσος, ΥΔ Γ. Ίτσιος) με τίτλο Ολοκληρώσιμες δομές στην θεωρία χορδών και πεδίου, ΓΓΕΤ, Ιανουάριος 2011, 3 χρόνια
 • Πρόγραμμα MC-IOF (International Outgoing Fellowships), με τίτλο Beyond Abelian T-duality, (ΚΕ: Κ. Σφέτσος, Μεταδιδάκτορας Δρ. E. O'Colgain), Ιανουάριος 2013, 2+1 χρόνια.