Αρχική σελίδα » Έρευνα » Θεωρητική Έρευνα » Ομάδα Κβαντικής & Κλασσικής Βαρύτητας

Ομάδα Κβαντικής και Κλασσικής Βαρύτητας

Κύρια Μέλη της Ομάδας

 • Θεοδόσιος Χριστοδουλάκης: Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Πέτρος Τερζής: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
 • Αδαμαντία Ζαμπέλη: Υποψήφια Διδάκτορας
 • Νικόλαος Δημάκης: Υποψήριος Διδάκτορας
 • Γεώργιος Δούλης: Εξωτερικός Συνεργάτης/Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Max Planck

Σύντομη Περιγραφή

 • Κανονική κβάντωση του πεδίου βαρύτητος
 • Συμμετρίες διαφορικών εξισώσεων
 • Εφαρμογή των συμμετριών αυτών στην κλασσική κοσμολογία
 • Υπό συνθήκη συμμετρίες και εφαρμογή τους στην κβαντική κοσμολογία
 • Χαρακτηρισμός των χωρικώς ομογενών χωροχρόνων μέσω των αυτομορφισμών
 • Κλασσική και κβαντική μελέτη μελανών οπών μέσω αναγωγής της αντίστοιχης δράσεως

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 1. T. Christodoulakis, N. Dimakis, Petros A. Terzis, and G. Doulis, Phys. Rev. D 90, 024052
 2. T. Christodoulakis, N. Dimakis, Petros A. Terzis, B. Vakili, E. Melas and Th. Grammenos, Phys.Rev. D 89 (2014) 044031
 3. T. Christodoulakis, N. Dimakis and Petros A. Terzis , J.Phys. A47 (2014) 095202
 4. T. Christodoulakis, N. Dimakis, Petros A. Terzis, G. Doulis, Th. Grammenos and E. Melas, J.Geom.Phys. 71 (2013) 127-138
 5. Petros A. Terzis and T. Christodoulakis, Class.Quant.Grav. 29 (2012) 235007

Ιστοσελίδα Ομάδας