Αρχική σελίδα » Έρευνα » Πειραματική Έρευνα » Ομάδα ALICE

Ομάδα ALICE

Κύρια Μέλη της Ομάδας

 • Μαρία Βασιλείου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Υπεύθυνη Oμάδας και Eθνική Εκπρόσωπος ALICE
 • Μάρθα Σπυροπούλου-Στασινάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια
 • Παρασκευή Γανωτή, Διδάκτωρ, ΕΔIΠ
 • Φιλήμων Ρουκουτάκης, Υποψήφιος Διδάκτωρ
 • Μαρία Μπάρλου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
 • Νίκος Κομνηνός, Φοιτητής
 • Αρτεμις Ρισσάκη, Φοιτήτρια
 • Δήμητρα Τσάκου, Φοιτήτρια

Σύντομη Περιγραφή

To ALICE (A Large Ion Collider Experiment) είναι πείραμα συγκρουομένων δεσμών βαρέων ιόντων στον επιταχυντή LHC του CERN. Σκοπός του πειράματος είναι η ανίχνευση και μελέτη των ιδιοτήτων της φάσης της ύλης QGP (Quark Gluon Plasma), καλύπτοντας συνολικά όλες τις ενδείξεις, οι οποίες έχουν προταθεί ως χαρακτηριστικά γνωρίσματα της παραγωγής της.Ο ανιχνευτής του περάματος σχεδιάσθηκε για να ανταπεξέλθει στο μεγάλο αριθμό σωματιδίων, που παράγεται σε συγκρούσεις Pb-Pb και ο οποίος ανέρχεται σε 8000 φορτισμένα σωμάτια ανά μονάδα ωκύτητας στη κεντρική περιοχή. Το χαρακτηριστικό αυτό, απαιτεί υψηλή διακριτική ικανότητα στον προσδιορισμό της θέσης, του χρόνου άφιξης και της ορμής των σωματιδίων καθώς και στη ταυτοποίηση τους.Το ερευνητικό πρόγραμμα του ALICE περιλαμβάνει εκτός από τη λήψη δεδομένων με ιόντα μολύβδου, αλληλεπιδράσεις πρωτονίου-πρωτονίου καθώς και πρωτονίου-μολύβδου.Το πείραμα ξεκίνησε τη λήψη δεδομένων στον LHC τον Δεκέμβριο του 2009 με δέσμες πρωτονίου στα 900 GeV.

Οι δραστηριότητες της ερευνητικής ομάδας, στα πλαίσια του πειράματος ALICE, είναι:

 • Ανάπτυξη, κατασκευή και παράδοση στο CERN ενός Συστήματος Διανομής Υψηλής Τάσης (HVDS) για τον ανιχνευτή ακτινοβολίας μετάβασης (TRD) του ALICE.
 • Ανάπτυξη και εγκατάσταση στο CERN του λογισμικού ελέγχου (DCS) του HVDS.
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη πλατφόρμας για τον έλεγχο των δεδομένων (online monitoring) των ανιχνευτών του πειράματος.
 • Ανάπτυξη μεθόδου ανάλυσης για την ταυτοποίηση των σωματιδίων από τους κεντρικούς ανιχνευτές του πειράματος ΑLICE και μελέτη των σωματιδιακών λόγων "γεγονός-προς-γεγονός".
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την τοπολογική ταυτοποίηση πιονίων και καονίων μέσω της δευτερεύουσας ασθενούς τους διάσπασης (kink).
 • Μελέτη της παραγωγής παράξενων σωματιδίων από αλληλεπιδράσεις p-p, p-Pb και Pb-Pb.
 • Μελέτη της παραγωγής αδρονικών συντονισμών από αλληλεπιδράσεις p-p, p-Pb και Pb-Pb.
 • Aνίχνευση ουδέτερων μεσονίων με το EMCAL του ALICE και μελέτη γεγονότων γ-jet.

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 1. Strange particle production in proton-proton collisions at √s = 0.9 TeV with ALICE at the LHC, ALICE Collaboration, Eur. Phys. J C71, 1594 (2011)
 2. Pion, kaon and proton production in central Pb-Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV, ALICE Collaboration, Phys. Rev. Lett. 109, 252301 (2012)
 3. Centrality dependence of π, K, p production in Pb-Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV, ALICE Collaboration, Phys. Rev. C88, 044910 (2013)
 4. Performance of the ALICE Experiment at the CERN LHC. ALICE Collaboration, Int. J. Mod. Phys. A29 (2014) 1430044
 5. K*(892)0 and φ(1020) production in Pb-Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV, ALICE Collaboration, Phys. Rev. C91, 024609 (2015)
 6. Multiplicity dependence of charged pion, kaon and (anti)proton production at large transverse momentum in p-Pb collisions at s = 5.02 TeV, ALICE Collaboration, Phys.Lett.B 760 (2016) 720
 7. Enhanced production of multi-strange hadrons in high-multiplicity proton-proton collisions, ALICE Collaboration, Nature Physics DOI: 10.1038/NPHYS4111