Αρχική σελίδα » Έρευνα » Πειραματική Έρευνα » Ομάδα CMS

Ομάδα UoA_CMS

Κύρια Μέλη της Ομάδας

 • Πάρις Σφήκας / Καθηγητής
 • Απόστολος Παναγιώτου / Ομότιμος Καθηγητής
 • Νίκη Σαουλίδου / Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Στέλιος Κεσίσογλου / Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
 • Αντώνιος Αγαπητός, Βασίλειος Καραγεώργος / Υποψήφιοι Διδάκτορες
 • Γεώργιος Καραθανάσης, Παντελής Κονταξάκης, Μάγδα Διαμαντοπούλου / Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Σύντομη Περιγραφή

Τα μέλη της ομάδας UoA_CMS συμμετέχουν στο πείραμα CMS στον Large Hadron Collider (LHC) του CERN, εστιάζοντας την έρευνα τους τόσο σε μελέτες και μετρήσεις φυσικών διαδικασιών του Καθιερωμένου Προτύπου (QCD, Electroweak Physics), όσο και στην αναζήτηση νέας φυσικής πέραν του Καθιερωμένου προτύπου (Υπερσυμετρία). Επίσης συμμετέχουν στην αναβάθμιση του πειράματος (το νέο σύστημα σκανδαλισμού τα έτη 2015-17 καθώς και το νέο εμπρόσθιο καλορίμετρο για το High Luminosity LHC, το "Phase II" το 2025). Μέλη της ομάδας έχουν καίριες θέσεις ευθύνης στο πείραμα: ο Π. Σφήκας θητεύει ως deputy spokesperson του πειράματος ενω η Ν. Σαουλίδου είναι συν-συντονιστής της ομάδα ανάλυσης φυσικής "Exotica (generic new physics searches) with jets". Ο Α. Παναγιώτου ήταν ιδρυτικό μέλος και επικεφαλής του καλοριμέτρου CASTOR του CMS. Για το πλήρες σύνολο τόσο των τρεχουσών όσο και των παρελθουσών δραστηριοτήτων των μελών της ομάδας, μπορείτε να επισκεφθείτε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Search for supersymmetry in pp collisions at √s=8 TeV in events with a single lepton, large jet multiplicity, and multiple b jets, CMS Collaboration (Serguei Chatrchyan (Yerevan Phys. Inst.) et al.), Phys.Lett. B733 (2014) 328-353.
 2. Search for supersymmetry in events with opposite-sign dileptons and missing transverse energy using an artificial neural network, CMS Collaboration (Serguei Chatrchyan (Yerevan Phys. Inst.) et al.), Phys. Rev. D 87 (2013) 072001
 3. Measurements of differential jet cross sections in proton-proton collisions at √s√=7 TeV with the CMS detector, CMS Collaboration (Serguei Chatrchyan (Yerevan Phys. Inst.) et al.), Phys.Rev. D87 (2013) 11, 112002
 4. Measurement of the Polarization of W Bosons with Large Transverse Momenta in W+Jets Events at the LHC, CMS Collaboration (Serguei Chatrchyan (Yerevan Phys. Inst.) et al.),Phys.Rev.Lett 107: 021802, (2011)
 5. Search for Supersymmetry in pp Collisions at 7 TeV in Events with Jets and Missing Transverse Energy, CMS Collaboration (Serguei Chatrchyan (Yerevan Phys. Inst.) et al.), Phys.Lett. B698: 196-218, (2011).

Ερευνητικά Προγράμματα

 • Θαλής, "Μελέτη νέας φυσικής με τα πειράματα ATLAS και CMS στον μεγάλο αδρονικό επιταχυντή LHC στις ύψιστες ενέργειες", Υπουργείο Παιδείας (2012 – 2015), ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
  Σκοπός του έργου είναι η ενεργή συμμετοχή στα πειράματα ATLAS και CMS, με την ανάλυση των δεδομένων, για: (α) την εκτέλεση βασικών και σημαντικών μετρήσεων στα πλαίσια του Καθιερωμένου Προτύπου (β) την διερεύνηση ύπαρξης νέας Φυσικής στις ενέργειες του LHC (Υπερσυμμετρία αλλά και Νέων Θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων) και (γ) τον σχεδιασμό και κατασκευή των βελτιώσεων των δύο ανιχνευτών εν όψει της αύξησης της ενέργειας και της φωτεινότητας των δεσμών του LHC. Το ΕΚΠΑ είναι ο συντονιστής του έργου.
 • Αριστεία, "Beyond the Standard Model at the LHC", Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (2013-2015), ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
  Σκοπός του έργου είναι (α) η διερεύνηση ύπαρξης της «φυσικής» υπερσυμμετρίας (natural supersymmetry) μέσω αναλύσεων για την Τρίτη γεννιά υπερσυμμετρικών σωματιδίων, τόσο μέσα στα πλαίσια και εκτός των πλαισίων του CMSSM (Constrained Minimal Supersymmetric Standard Model) (β) η διερεύνηση ύπαρξης νέων σημειακών αλληλεπιδράσεων, και (γ) η αναβάθμιση του συστήματος σκανδαλισμού (και συγκεκριμένα των μιονίων) του πειράματος CMS για την επόμενη φάση λειτουργίας του LHC την περίοδο 2015-2023.