Αρχική σελίδα » Έρευνα » Πειραματική Έρευνα » Ομάδα NuSTRAP

Ομάδα NuSTRAP (Nuclear Structure, Reactions & Applications)

Κύρια Μέλη της Ομάδας

 • Θεόδωρος Μερτζιμέκης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Άχμεντ Χαλήλ, Υποψήφιος Διδάκτορας
 • Κατερίνα Ζυρίλιου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
 • Περισσότεροι από 10 προπτυχιακοί φοιτητές

Σύντομη Περιγραφή

Η ομάδα NUSTRAP εστιάζει στην πειραματική μελέτη της πυρηνικής δομής σταθερών και εξωτικών ισοτόπων, καθώς και στη διερεύνηση πυρηνικών αντιδράσεων σχετικών με την αστρική πυρηνοσύνθεση. Η ομάδα διεξάγει πειραματικές μελέτες σε μεγάλα εργαστήρια του εξωτερικού, αλλά και στον Επιταχυντή Tandem του Δημοκρίτου. Παράλληλα, υπάρχει έντονη ενασχόληση με πυρηνικά δεδομένα, προσφέροντας μια παγκοσμίως μοναδική βάση δεδομένων πυρηνικών ηλεκτρομαγνητικών ροπών, υπό την αιγίδα της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

Επιπρόσθετα, η ομάδα έχει στενή συνεργασία με ερευνητές από το πεδίο των περιβαλλοντικών εφαρμογών χρησιμοποιώντας τεχνικές επόμενης γενιάς με ιοντικές δέσμες και ακτινοβολία συγχρότρου, καθώς και παραδοσιακές πυρηνικές φασματοσκοπίες.

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • T.J. Mertzimekis, Prediction and evaluation of magnetic moments in T=1/2, 3/2 and 5/2 mirror nuclei, Phys. Rev. C 94, 064313 (2016) doi: 10.1103/PhysRevC.94.064313
 • H. Heylen et al. High-precision quadrupole moment reveals significant intruder component in 33Al ground state, Phys. Rev. C. 94, 034312 (2016) doi: 10.1103/PhysRevC.94.034312
 • T.J. Mertzimekis et al., An online database of nuclear electromagnetic moments, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A 807, 56 (2016), doi: 10.1016/j.nima.2015.10.096
 • S.P. Kilias et al., New insights into hydrothermal vent processes in the unique shallow-submarine arc-volcano, Kolumbo (Santorini), Greece, Nature Sci. Rep. 3, 2421 (2013), doi: 10.1038/srep02421
 • F. Papageorgiou et al., Environmental impact of phosphogypsum stockpile in remediated Schistos waste site (Piraeus, Greece) using a combination of γ-ray spectrometry with geographic information systems, Env. Monitor. Assess. 188, 1 (2016) doi: 10.1007/s10661-016-5136-3

Ερευνητικά Προγράμματα

 • APAPES (Atomic Physics with Accelerators: Projectile Electron Spectroscopy at the NCSR Demokritos Tandem accelerator), ΓΓΕΤ "Θαλής" ερευνητική πρόταση MIS 377289, 2011-2015, Επικεφαλής Παν. Κρήτης, apapes.physics.uoc.gr
  Στο πρόγραμμα APAPES επιχειρείται η εγκαθίδρυση ενός νέου (για την Ελλάδα πρώτη φορά) επιστημονικού πεδίου, αυτού της Ατομικής Φυσικής με Επιταχυντές, το οποίο έχει γερά θεμέλια στην ΕΕ με σημαντική συνεισφορά στην πυρηνική σύντηξη, την αστροφυσική, την τεχνολογία επιταχυντών και τη βασική ατομική φυσική των συγκρούσεων ιόντων-ατόμων. Το πρόγραμμα σκοπεύει στον αποτελεσματικό συνδυασμό της διεπιστημονικής εμπειρίας στην ατομική φυσική τριών ελληνικών πανεπιστημίων, στην τεχνογνωσία διακεκριμένων αλλοδαπών ερευνητών και στο υψηλό τεχνικό επίπεδο σε ιοντικές δέσμες ερευνητικών ομάδων πυρηνικής φυσικής.
 • LIBRA (Low-energy Ion-Beam Research and Applications), EU FP7 "Research Potential" (REGPOT) scheme / FP7-Capacities, 2009-2013, Επικεφαλής ΙΠΣΦ Δημόκριτος, libra.inp.demokritos.gr
  Οι αντικειμενικοί στόχοι του LIBRA είναι να παράσχει ώθηση και να αναπτύξει περαιτέρω το υπάρχον ερευνητικό δυναμικό του Εργαστηρίου Επιταχυντή Tandem στο ΙΠΦ του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", καθώς και να ενδυναμώσει τη δυναμική του ερευνητικού προσωπικού α) Αυξάνοντας τον αριθμό των ερευνητών β) Διευκολύνοντας τη μεταφορά τεχνογνωσίας από διακεκριμένα Ευρωπαϊκά Εργαστήρια και Φορείς με κυρίαρχο ρόλο στην επιστημονική έρευνα με ιοντικές δέσμες γ) Ενδυναμώνοντας τη συμμετοχή της ομάδα του ΙΠΦ σε δραστηριότητες R&D σε επίπεδο ΕΕ δ) Βελτιώνοντας την υπάρχουσα ερευνητική υποδομή του εργαστηρίου Tandem και αναβαθμίζοντας τους τρόπους ανταπόκρισης στις κοινωνικο-οικονομικές ανάγκες της χώρας και της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης και της Μεσογείου ε) Προωθώντας το υπάρχον ερευνητικό και εκπαιδευτικό δυναμικό του ΙΠΦ σε υψηλότερη διεθνή αναγνώριση. Το πρόγραμμα LIBRA στοχεύει σε τρεις ερευνητικούς άξονες: Πυρηνική Αστροφυσική, Πυρηνική Δομή και Εφαρμογές Ιοντικών Δεσμών

Ιστοσελίδες Ομάδας