Αρχική σελίδα » Έρευνα » Πειραματική Έρευνα » Ομάδα NuSTRAP

Ομάδα NuSTRAP (Nuclear Structure, Reactions & Applications)

Κύρια Μέλη της Ομάδας

 • Θεόδωρος Μερτζιμέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Βαρβάρα Λαγάκη, Μεταδιδάκτορας
 • Ιωάννης Μαδέσης, Μεταδιδάκτορας
 • Άννα Ντούρα, Υποψήφια Διδάκτορας
 • Κατερίνα Ζυρίλιου, Υποψήφια Διδάκτορας
 • Πολύτιμος Βασιλείου, Υποψήφιος Διδάκτορας
 • Γεώργιος Σιλτζόβαλης, Υποψήφιος Διδάκτορας
 • Περισσότεροι από 10 προπτυχιακοί φοιτητές

Σύντομη Περιγραφή

Η ομάδα NUSTRAP εστιάζει στην πειραματική μελέτη της πυρηνικής δομής σταθερών και εξωτικών ισοτόπων, καθώς και στη διερεύνηση πυρηνικών αντιδράσεων σχετικών με την αστρική πυρηνοσύνθεση. Η ομάδα διεξάγει πειραματικές μελέτες σε μεγάλα εργαστήρια του εξωτερικού, αλλά και στον Επιταχυντή Tandem του Δημοκρίτου. Παράλληλα, υπάρχει έντονη ενασχόληση με πυρηνικά δεδομένα, προσφέροντας μια παγκοσμίως μοναδική βάση δεδομένων πυρηνικών ηλεκτρομαγνητικών ροπών, υπό την αιγίδα της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

Επιπρόσθετα, η ομάδα έχει στενή συνεργασία με ερευνητές από το πεδίο των περιβαλλοντικών εφαρμογών χρησιμοποιώντας προηγμένη ρομποτική τεχνολογία για ωκεάνιες εφαρμογές (πρόγραμμα H2020 RAMONES). Οι προσπάθειες αυτές επεκτείνονται και στην κατανόηση συστημάτων μέσω αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και προτυποποίησης. 

Διακρίσεις

 • Βραβείο "Γ. Φωτεινού" της Ακαδημίας Αθηνών στην "Πειραματική Φυσική" (Θ.Μ.)
 • Βραβείο καλύτερης ανακοίνωσης νέου επιστήμονα (ΕΓΕ 2018, Α.Ν.)
 • Ερευνητική υποτροφία ΕΛΙΔΕΚ (Α.Ν. και Κ.Ζ.)

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • A. Khaliel et al., Experimental study of the 2n-transfer reaction 138Ba(18O,16O)140Ba in the projectile energy range 61–67  MeV, EPL 128 62001 (2019)
 • A. Khaliel et al., First cross-section measurements of the reactions 107,109Ag(p,γ)108,110Cd at energies relevant to the p process, Phys. Rev. C 96, 035806 (2017), doi: 10.1103/PhysRevC.96.035806
 • E. Bakalis et al., Breathing modes of Kolumbo submarine volcano (Santorini, Greece), Nature Sci. Rep. 7, 46515 (2017), doi: 10.1038/srep46515
 • T.J. Mertzimekis, Prediction and evaluation of magnetic moments in T=1/2, 3/2 and 5/2 mirror nuclei, Phys. Rev. C 94, 064313 (2016), doi: 10.1103/PhysRevC.94.064313
 • T.J. Mertzimekis et al., An online database of nuclear electromagnetic moments, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A 807, 56 (2016), doi: 10.1016/j.nima.2015.10.096

Ερευνητικές Συνεργασίες

FAIR/NUSTAR, CERN/ISOLDE, RAMONES, SANTORY

Ερευνητικά Προγράμματα

 • RAMONES (RadioActivity Monitoring in OceaN EcoSystems), EU H2020 FET-Proactive, https://www.ramones-project.eu
 • SANTORY (Santorini observatory), ΕΛΙΔΕΚ "Μεγάλες Υποδομές", https://www.santory-project.eu
 • APAPES (Atomic Physics with Accelerators: Projectile Electron Spectroscopy at the NCSR Demokritos Tandem accelerator), ΓΓΕΤ "Θαλής" ερευνητική πρόταση MIS 377289, 2011-2015, Επικεφαλής Παν. Κρήτης, apapes.physics.uoc.gr
 • LIBRA (Low-energy Ion-Beam Research and Applications), EU FP7 "Research Potential" (REGPOT) scheme / FP7-Capacities, 2009-2013, Επικεφαλής ΙΠΣΦ Δημόκριτος, libra.inp.demokritos.gr

Ιστοσελίδες Ομάδας