Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

16.01.2021

Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή

Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Νέα θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή σε

Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

στον Τομέα Πυρηνικής & Στοιχειωδών Σωματιδίων του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ

(προθεσμία υποβολής: 13 Μαρτίου 2021)

ΦΕΚ προκήρυξης