Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

25.02.2022

Χρηματοδότηση ΕΛΙΔΕΚ στην ερευνητική πρόταση του Καθ. Δ. Φασουλιώτη

Οριστικοποιήθηκαν προ ημερών από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) οι προς χρηματοδότηση επιστημονικές προτάσεις Ελλήνων και Ελληνίδων επιστημόνων στην κατηγορία των «Φυσικών Επιστημών» (Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Υλικών, Γεωλογία). Με βάση τα τελικά αποτελέσματα, o Καθηγητής του Τομέα μας, κ. Δημήτριος Φασουλιώτης επιλέχθηκε να εκπονήσει ερευνητικό έργο για τα επόμενα τρία χρόνια, με χρηματοδότηση που ανέρχεται στις 200.000 €.

Τίτλος ερευνητικού έργου «Muon Spectrometer Upgrade and Higgs Physics in the ATLAS experiment»

Τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα του ΕΛΙΔΕΚ έχουνε κατά μέσο όρο ποσοστό επιτυχίας μικρότερο του 7%, και η επιλογή τριών μελών του Τμήματος για χρηματοδότηση αναδεικνύει για μία φορά ακόμη το υψηλού επιπέδου ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο που πραγματοποιείται στο Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ.